Cách chuyển tiếp cuộc gọi sang một thuê bao khác mạng Vinaphone

Cách chuyển tiếp cuộc gọi sang một thuê bao khác mạng Vinaphone

Với dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi  này của sim số đẹp Vinaphone, thuê bao có thể hoàn toàn yên tâm khi muốn giữ liên lạc một cách thông suốt mỗi khi gặp sự cố hết PIN, máy bị hỏng, đang bận, hoặc chỉ muốn nhận cuộc gọi tới máy cố định tại gia đình sau giờ làm…. Đặc biệt khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi của Vinaphone sẽ được miễn hoàn toàn cước đăng ký nữa nhé.

Cách chuyển tiếp cuộc gọi sang một thuê bao khác mạng Vinaphone

Cách đăng ký dịch vụ:

Bấm: **002*Số thuê bao bạn muốn chuyển cuộc gọi đến# OK để thực hiện kích hoạt chuyển cuộc gọi tới thuê bao khác.

Với nhu cầu riêng biệt cho lần sử dụng, các thuê bao chỉ cần thực hiện bấm phím tương ứng tiện ích dịch vụ Call Forward của Vinaphone như:

– Chuyển tiếp cuộc gọi vô điều kiện tới số thuê bao bấm: **21*Số thuê bao chuyển cuộc gọi đến# OK

– Xóa dịch vụ chuyển cuộc gọi một cách vô điều kiện, bấm: ##21# OK

– Chuyển tiếp cuộc gọi khi máy bận tới số thuê bao, bấm: **67*Số thuê bao chuyển cuộc gọi đến# OK

– Xóa dịch vụ chuyển cuộc gọi mỗi khi máy bận, bấm: ##67# OK

– Chuyển cuộc gọi mỗi khi không trả lời tới số thuê bao : **61*Số thuê bao chuyển cuộc gọi đến# OK

– Xóa dịch vụ chuyển cuộc gọi mỗi khi thuê bao không trả lời, bấm: ##61# OK

– Chuyển cuộc gọi khi ngoài vùng phủ sóng tới số thuê bao : **62*Số thuê bao chuyển cuộc gọi đến# OK

– Xóa dịch vụ chuyển cuộc gọi khi ngoài vùng phủ sóng, bấm : ##62# OK

– Kích hoạt mọi dịch vụ chuyển cuộc gọi đến số thuê bao : **002*Số thuê bao chuyển toàn bộ cuộc gọi đến# OK

– Kích hoạt mọi dịch vụ chuyển cuộc gọi có điều kiện tới số thuê bao : **004*Số thuê bao chuyển cuộc gọi đến# OK

Nguyên tắc trong tính cước của dịch vụ Chuyển cuộc gọi nhà mạng Vinaphone:

Khi thuê bao A thực hiện một cuộc gọi đến cho thuê bao B chuyển tiếp cuộc gọi sang thuê bao C thì cước sẽ tính như sau: thuê bao A sẽ trả cước từ A đến B, thuê bao B sẽ trả cước từ B đến C.

a. Nếu thuê bao B là một thuê bao VinaPhone sử dụng trả sau thì:

+ Được miễn phí cước đối với chuyển cuộc gọi nếu như thuê bao C cũng là thuê bao VinaPhone;

+ Nếu như thuê bao C là một thuê bao ngoại mạng, thuê bao B sẽ được tính cước theo như quy định hiện hành như đối với mọi cuộc gọi thông thường.

b. Nếu thuê bao B là một thuê bao VinaPhone sử dụng trả trước thì:

+ Thuê bao B sẽ được giảm tới 50% mức cước phí di động trả trước tương ứng hiện hành nếu thuê bao C cũng là thuê bao nội mạng nha mạng VinaPhone.

+ Nếu thuê bao C là một thuê bao ngoại mạng, thuê bao B sẽ được tính cước theo như quy định hiện hành cuộc gọi thông thường.

Tin tức liên quan quan