Dễ dàng xem tin tức qua di động khi dùng sim Vinaphone

Dễ dàng xem tin tức qua di động khi dùng sim Vinaphone

- Dịch vụ Đọc báo di động (mNews) là dịch vụ nhắn tin SMS/MMS định kỳ dành cho thuê bao sim so dep VinaPhone. Khách hàng chỉ cần nhắn tin đăng ký một lần duy nhất để nhận được đều đặn hàng ngày các tin tức nội dung phong phú như: Tin tổng hợp, Tin Kinh tế tài chính, Tin thể thao, Tin văn hóa giải trí, Tin thị trường, sim điện thoại giá rẻ…

- Các tinh năng của dịch vụ:

+ Cho phép đăng ký theo từng gói tin của dịch vụ.

+ Đối với các gói tin bằng nhận tin bằng MMS có thể có cả hình ảnh kèm theo.

Điều kiện sử dụng đối với các gói nhận tin bằng MMS

- Máy điện thoại có hỗ trợ gửi tin MMS đối với các gói tin MMS

- Thuê bao di động VinaPhone đã đăng ký thành công dịch vụ Data (GPRS/EDGE) hoặc Mobile Internet bất kỳ.

- Trên điện thoại cài đặt APN của MMS với các thông số cần thiết như sau:

+ Access point name: m3-mms

+ Username: mms

+ Password: mms

+ Proxy address:  10.1.10.46

+ Port: 8000

+ MMS Server: mms.vinaphone.com.vn

Cách sử dụng

- Khách hàng có thể nhắn tin đăng ký và hủy các gói cước của dịch vụ khi dùng sim vinaphone theo bảng dưới đây:

Tên gói tin Cú pháp tin nhắn đăng ký Đầu số gửi đến Cú pháp hủy Giá tiền (đã bao gồm VAT)
Tin tức tổng hợp MMS MMS TH 9333 HUY MMS TH 3.000 đ/tuần
Tin tức tổng hợp SMS SMS TH 9333 HUY SMS TH 3.000 đ/tuần
Tin tức thể thao MMS MMS TT 9333 HUY MMS TT 3.000 đ/tuần
Tin tức thể thao SMS SMS TT 9333 HUY SMS TT 3.000 đ/tuần
Tin tài chính, thị trường MMS MMS TC 9333 HUY MMS TC 3.000 đ/tuần
Tin tài chính, thị trường SMS SMS TC 9333 HUY SMS TC 3.000 đ/tuần
Tin tức khuyến mại MMS MMS KM 9333 HUY MMS KM 3.000 đ/tuần
Tin tức khuyến mại SMS SMS KM 9333 HUY SMS KM 3.000 đ/tuần
Tin tức giải trí văn hóa MMS MMS VH 9333 HUY MMS VH 3.000 đ/tuần
Tin tức giải trí văn hóa SMS SMS VH 9333 HUY SMS VH 3.000 đ/tuần
Bản tin thể thao 24h MMS MMS TT24 9333 HUY MMS TT24 1.000 đ/ngày
Bản tin thể thao 24h SMS TT24 9333 HUY SMS TT24 1.000 đ/ngày
Tin công nghệ MMS MMS CN 9333 HUY MMS CN 3.000 đ/tuần
Tin công nghệ SMS SMS CN 9333 HUY SMS CN 3.000 đ/tuần
Tin pháp luật MMS MMS PL 9333 HUY MMS PL 3.000 đ/tuần
Tin pháp luật SMS SMS PL 9333 HUY SMS PL 3.000 đ/tuần
Bản tin học đường MMS MMS HD 9333 HUY MMS HD 3.000 đ/tuần
Bản tin học đường SMS SMS HD 9333 HUY SMS HD 3.000 đ/tuần
Tin giao thông MMS MMS GT 9333 HUY MMS GT 3.000 đ/tuần
Tin giao thông SMS SMS GT 9333 HUY SMS GT 3.000 đ/tuần
Gói tin Hot MMS MMS HOT 9333 HUY MMS HOT 5.000 đ/tuần
Gói tin Hot SMS DK 9333 HUY SMS HOT 5.000 đ/tuần
Thông tin tử vi hàng ngày MMS MMS TV 9333 HUY MMS TV 3.000 đ/tuần
Thông tin tử vi hàng ngày SMS SMS TV 9333 HUY SMS TV 3.000 đ/tuần
Truyện cười 24h MMS MMS TC24 9333 HUY MMS TC24 3.000 đ/tuần
Truyện cười 24h SMS SMS TC24 9333 HUY SMS TC24 3.000 đ/tuần
Truyện của SAO MMS MMS SAO 9333 HUY MMS SAO 3.000 đ/tuần
Gói đọc báo truyện của SAO SMS SAO 9333 HUY SMS SAO 3.000 đ/tuần
Gói đọc báo Sức khỏe đời sống MMS MMS SKDS 9333 HUY MMS SKDS 3.000 đ/tuần
Gói độc báo Sức khỏe đời sống SMS SKĐS 9333 HUY SKDS 3.000 đ/tuần
Gói đọc báo Hạnh phúc gia đình MMS MMS HPGD 9333 HUY MMS HPGĐ 3.000 đ/tuần
Gói đọc báo Hạnh phúc gia đình SMS HPGD 9333 HUY HPGD 3.000 đ/tuần
Gói đọc báo Người đưa tin MMS  MMS NDT 9333 HUY MMS NDT 3.000 đ/tuần
Gói đọc báo Người đưa tin SMS NDT 9333 HUY NDT 3.000 đ/tuần
Gói đọc báo Hoa học trò MMS MMS HHT 9333 HUY MMS HHT 3.000 đ/tuần
Gói đọc báo Hoa học trò SMS HHT 9333 HUY HHT 3.000 đ/tuần
Gói Phụ nữ Today DK PNTD 9333 HUY PNTD 3.000 đ/tuần
Gói Phụ nữ Today MMS DK MMS PNTD 9333 HUY MMS PNTD 3.000 đ/tuần
Gói Mua & bán Dk MB 9333 HUY MB 3.000 đ/tuần
Gói Mua & Bán MMS DK MMS MB 9333 HUY MMS MB 3.000 đ/tuần
Gói thông tin KQSX Miền bắc DK XSMB 9333 HUY XSMB 500 đ/ngày
Gói thông tin KQSX Miền bắc MMS DK MMS XSMB 9333 HUY MMS XSMB 500 đ/ngày
Gói thông tin KQSX Miền Nam DK XSMN 9333 HUY XSMN 1.000 đ/ngày
Gói thông tin KQXS Miền nam MMS DK MMS XSMN 9333 HUY MMS XSMN 1.000 đ/ngày
Gói thông tin KQXS Miền trung  DK XSMT 9333 HUY XSMT 1.000 đ/ngày
Gói thông tin KQXS Miền trung MMS DK MMS XSMT 9333 HUY MMS XSMT 1.000 đ/ngày
Gói trận cầu vàng DK TCV 9333 HUY TCV 1.000 đ/ngày
Gói Trận cầu vàng MMS DK MMS TCV 9333 HUY MMS TCV 1.000 đ/ngày
Bản tin tài chính VTV DK VTV 9333 HUY VTV 3.000 đ/tuần
Bản tin tài chính  VTV MMS DK MMS VTV 9333 HUY MMS VTV 3.000 đ/tuần
Bản tin tiêu dùng VTV DK TD 9333 HUY TD 3.000 đ/tuần
bản tin tiêu dùng VTV MMS DK MMS TD 9333 HUY MMS TD 3.000 đ/tuần
Bản tin Ngân hàng VTV DK NH 9333 HUY NH 3.000 đ/tuần
Bản tin Ngân hàng VTV MMS DK MMS NH 9333 HUY MMS NH 3.000 đ/tuần
Bản tin doanh nhân DK DN 9333 HUY DN 3.000 đ/tuần
Bản tin doanh nhân MMS DK MMS DN 9333 HUY MMS DN 3.000 đ/tuần
Nhật ký 141 DK 141 9333 HUY 141 3.000 đ/tuần
Nhật ký 141 MMS DK MMS 141 9333 HUY MMS 141 3.000 đ/tuần
Tổng hợp tin tức phim ảnh DK PA 9333 HUY PA 3.000 đ/tuần
Tổng hợp tin tức phim ảnh MMS DK MMS PA 9333 HUY MMS PA 3.000 đ/tuần
Cẩm nang kiến thức DK KT 9333 HUY KT 1.000 đ/ngày
Cẩm nang kiến thức MMS DK MMS KT 9333 HUY MMS KT 1.000 đ/ngày
Gói 2 SAO DK 2SAO 9333 HUY 2SAO 1.000 đ/ngày
Gói 2 SAO MMS DK MMS 2SAO 9333 HUY MMS 2SAO 1.000 đ/ngày
Gói Tin tức Online DK TTOL 9333 HUY TTOL 1.000 đ/ngày
Gói Tin tức Online MMS DK MMS TTOL 9333 HUY MMS TTOL 1.000 đ/ngày
Gói Lời yêu thương DK LYT 9333 HUY LYT 3.000 đ/tuần
Gói Lời yêu thương MMS DK MMS LYT 9333 HUY MMS LYT 3.000 đ/tuần
Gói Mẹo vặt DK MV 9333 HUY MV 3.000 đ/tuần
Gói Mẹo vặt MMS DK MMS MV 9333 HUY MMS MV 3.000 đ/tuần

- Hiệu lực của gói cước: Gói cước có hiệu lực ngay sau khi được đăng ký thành công và có hiệu lực trong 1 tháng dương lịch (ví dụ: khách hàng đăng ký vào ngày 15/2/2012 thì gói cước sẽ có hiệu lực đến hết ngày 14/3/2012; khách hàng đăng ký vào ngày 30/1/2012 thì gói cước sẽ có hiệu lực đến hết ngày 28/2/2012, khách hàng đăng ký vào ngày 31/8/2012 thì gói cước sẽ có hiệu lực đến hết ngày 29/9/2012…).

- Gia hạn gói cước sim so dep gia re : Sau khi hết hiệu lực, gói cước sẽ được tự động gia hạn vào ngày X của tháng tiếp theo (X là ngày khách hàng đăng ký của tháng đăng ký). Ví dụ: khách hàng đăng ký vào ngày 15/2/2012 thì gói cước sẽ được gia hạn vào ngày 15/3/2012.

- Trong trường hợp ngày khách hàng đăng ký và tháng tiếp theo không có ngày (X) tương ứng thì hệ thống sẽ thực hiện như sau:

- Đối với các trường hợp khách hàng đăng ký vào ngày thứ 31 của tháng: dịch vụ sẽ được gia hạn vào ngày thứ 31 của tháng sau (nếu tháng gia hạn có 31 ngày) hoặc vào ngày 30 của tháng tiếp theo tháng gia hạn (nếu tháng gia hạn chỉ có 30 ngày). Ví dụ: khách hàng đăng ký dịch vụ vào ngày 31/5 thì sẽ được gia hạn vào ngày 30/6, khách hàng đăng ký vào ngày 31/1 thì sẽ được gia hạn vào ngày 28/2

Theo sim vinaphone

Tin tức liên quan quan