Dịch vụ 3G của Viettel và các chính sách cho người dùng

Dịch vụ 3G của Viettel và các chính sách cho người dùng

Đăng ký/chuyển đổi đối với gói Mobile

Thuê bao sử dụng sẽ bị trừ tiền ngay khi đăng ký/chuyển đổi thành công. Lưu lượng miễn phí này chỉ có thời hạn sử dụng đến hết tháng mà bạn đăng ký.

Từ tháng sau trở đi, Viettel sẽ thực hiện gia hạn tự động vào ngày 01 hàng tháng. Lưu lượng miễn phí vẫn chỉ được sử dụng hết tháng gia hạn.

Thuê bao thực hiện đăng ký/chuyển đổi các gói cước bao nhiêu lần trong thời hạn 1 tháng sẽ bị tính cước bấy nhiêu lần.

Thuê bao thực hiện chuyển đổi giữa MI10 và MI30 sẽ được giữ lại phần lưu lượng miễn phí mà gói cước cũ còn lại trước lúc chuyển đổi.

Sau khi thực hiện chuyển đổi gói cước được thông báo thành công, bạn chỉ cần tắt mọi ứng dụng Internet hoặc là khởi động lại máy để có thể sử dụng lưu lượng KM.

Quy định về hủy gói Mobile Internet

Khi hủy gói cước này , quý khách sẽ mất toàn bộ lưu lượng miễn phí

Khách hàng muốn tiếp tục sử dụng phải đăng ký lại.

Quy định về gia hạn gói Mobile Internet

Viettel sẽ hàng tháng tự động gia hạn gói cước Mobile Internet vào ngày 1 hàng tháng.

Đối với thuê bao tiền trong tài khoản gốc không đủ tiền gói cước.

Đối với các gói Mimax, Dmax200, Dmax: không trừ tiền cước và hủy gói cước Data. Khách hàng nào muốn sử dụng lại phải đăng ký lại.

Đối với các gói còn lại: không bị trừ cước thuê bao, không được cộng lưu lượng miễn phí cũng như cước lưu lượng là 2.5đ/10KB.

Quy định về trừ cước gói Mobile Internet

Thứ tự trừ: TK lưu lượng Data được khuyến mại => TK lưu lượng Data bình thường => TK tiền cộng hàng tháng => TK tiền khuyến mại =>TK tiền gốc 1

Các khách hàng sử dụng (trừ các gói Mimax, Dmax200, Dmax ) có Data lên đến 500.000đ, băt đầu từ 500.001đ trở lên đơn giá của lưu lượng giảm tới 80%, chỉ còn là 0.5đ/10KB. Mức cước thuê bao 500.000đ (là bao gồm cước thuê bao và cước Data ngoài phần lưu lượng miễn phí và tài khoản gốc  được tính dồn từ đầu tháng hoặc bắt đầu từ thời điểm đăng ký gói cước đến cuối tháng.

Tin tức liên quan quan