Sim Vinaphone khuyến mại nạp thẻ ngày vàng 09/05/2014

Sim Vinaphone khuyến mại nạp thẻ ngày vàng 09/05/2014

Sim so dep VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại cho các thuê bao trả trước đang hoạt động, nạp thẻ trong ngày 09/05/2014, (bao gồm cả TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước/ thuê bao trả trước khôi phục lại số/ thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian khuyến mại).


Theo đó, các thuê bao nạp thẻ trong thời gian khuyến mại sẽ được:
- Tặng đến 50% giá trị thẻ nạp, trong đó 25% giá trị được tặng cộng vào TK KM (gọi/sms liên mạng), 25% giá trị còn lại được tặng cộng vào TK KM1 (gọi/sms nội mạng). Chi tiết giá trị khuyến mại cho từng gói cước dịch vụ thực hiện theo văn bản số 496/CVT-GCKM ngày 25/04/2014 của Cục Viễn thông.
- Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho các thuê bao sim vinaphone VinaCard, Vina365, VinaText.
- Lưu ý:
+ Đối với các thuê bao đang được hưởng khuyến mại nạp thẻ của các chương trình khuyến mại cho thuê bao trả trước hòa mạng mới (KM trước), nếu nạp thẻ trong  ngày Vàng sẽ được hưởng khuyến mại như sau:
>> Nạp đủ số lượng thẻ được khuyến mại của các chương trình KM trước: tiếp tục được hưởng khuyến mại của ngày Vàng.
>> Chưa nạp hoặc chưa nạp đủ số lượng thẻ được khuyến mại của chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng: sẽ được hưởng khuyến mại của chương trình có giá trị KM lớn hơn. Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM ngày Vàng sẽ cộng  gộp vào số lượng vào thẻ nạp của chương trình KM trước.
+ Từ 00h00 ngày 10/05/2014 trở đi:
>> Nếu thuê bao chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM, mà nạp thẻ, thì vẫn hưởng chính sách KM nạp thẻ của chương trình KM HMM trước đây.
>> Nếu thuê bao nạp đã đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM, mà nạp thẻ, thì hưởng chính sách như quy định đối với các TBTT khác.

Theo sim Vinaphone

Tin tức liên quan quan