Thay đổi mã vùng điện thoại cố định áp dụng cho các tỉnh thành 2017

Thay đổi mã vùng điện thoại cố định áp dụng cho các tỉnh thành 2017

Thay đổi mã vùng điện thoại cố định đã được áp dụng bằng 3 giai đoạn bắt đầu từ tháng 11/02/2017 áp dụng cho 11 tỉnh thành, gia đoạn 2 bắt đầu từ ngày 15/04 và kết thúc vào tháng 7/2017, áp dụng cho 46 tỉnh thành phố. Ở mỗi giao đoạn việc chuyển đổi diễn ra trong khoảng 1 tháng.

Thay đổi mã vùng điện thoại cố định

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11/2017, các tỉnh thành trên cả nước sẽ thay đổi mã vùng điện thoại cố định.

Trước đó, bộ Thông tin và Truyền thông đã quy hoạch tất cả thuê bao cố định sẽ dồn về đầu 02, thu lại 6 đầu số. Trong các đầu số thu lại sẽ được sử dụng cho các dịch vụ mới như: đầu số 6 dùng cho điện thoại Internet, điện thoại vệ tinh, dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, dư ra được 5 đầu số còn lại được áp dụng cho tài nguyên quốc gia, phục vụ cho mục đích lâu dài về sau.

Giai đoạn 1 của việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định đã hoàn tất, áp dụng cho 13 tỉnh, thành phố. Giai đoạn 2 bắt đầu từ 15/4 và giai đoạn 3 từ 17/6 áp dụng cho 46 tỉnh, thành phố. Mỗi giai doạn sẽ được chuyển đổi sẽ diễn ra trong vòng một tháng.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định không gây tác động lớn, bởi, số thuê bao cố định chỉ còn chiếm 5%.

Cách gọi điện thoại theo mã vùng mới

Việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định, mã mạng mạng lại các lợi ích lâu dài, cụ thể là:

- Thứ nhất: Độ dài quay số khi gọi liên tỉnh hay di động đến thuê bao cố định đều là 11 chữ số

- Thứ hai: Nhòm mã vùng điện thoại được hình thành bởi các tỉnh, thành phố liền kề

- Thứ ba: Sau khi thực hiện Kế hoạch, tất cả các mã vùng được đưa về đầu 2, hạn chế SIM rác, tin nhắn rác.

- Thứ tư: Toàn bộ đầu mã 1x sẽ được dùng cho thuê bao di động, có được hàng tỷ số phục vụ cho phát triển Internet vạn vật lâu dài.

- Thứ năm: Việc chuyển đổi mã vùng là một bước thực hiện Quy hoạch kho số viễn thông, đảm bảo tài nguyên viễn thông được sử dụng hiệu quả.

Đây là xu hướng chung của toàn thế giới khi các thuê bao cố định đang có sự thuyên giảm mạnh được thay thế bằng thuê bao di động. Do đó, việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định là việc làm cần thiết.

Tin tức liên quan quan